Kontaktné a bankové údaje

Faktúračna adresa:

Seedstore s.r.o.
Levočská 4
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 46 690 239
DIČ: 2023604484
IČ DPH: SK2023604484

Prevádzka: 

Biogrowshop
Levočská 109
08001 Prešov
SLOVENSKO

Bankové spojenie:

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2137 9070
BIC: CEKOSKBX – Čsob banka

IBAN: SK60 8330 0000 0026 0067 5422
BIC: FIOZSKBA – Fio banka

Kontaktné informácie:

Email pre objednávky: objednavky@biogrowshop.sk
Email pre veľkoobchod: info@biogrowshop.sk

Mobil pre objednávky:  0947 977 917
Mobil pre veľkoobchod: 0918 811 757

Skype: Biogrowshop.Slovensko