Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Adresát:

Spoločnosť Seedstore s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov,

IČO: 46 690 239 

E-mail:  info@biogrowshop.sk   

Tel.: 0918 811 757

 

 

 

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu spoločnosti Seedstore s.r.o.. Zároveň sa zaväzujem vrátiť tovar na vlastné náklady a zodpovednosť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom neporušenom stave a obale, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a s použitím zásielkovej služby podľa vlastného výberu.

 

Dátum objednania:

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo účtu spotrebiteľa na vrátenie platby:

Dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nepovinné):

 

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa: ....................................................

(iba ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)

 

 

Dátum: