Druhy hydroponických systémov

Pri zostavovaní hydroponického systému, platí zásada: v jednoduchosti je krása/sila a úspech sa skrýva v detailoch. Keďže existuje veľké množstvo hydroponických systémov a ešte väčšie množstvo variánt ako jednotlivé časti pospájať a nastaviť, nebudem sa všetkým venovať rovnako z dôvodu že niektoré sú už v tejto dobe prekonané. Minimálne ich však spomeniem, aby ste získali aspoň určitú predstavu ako sa vyvíjali a ktorý je pre vás najvhodnejší. Čo na prvý pohľad vyzerá ako nepodstatný rozdiel v dizajne, môže byť nakoniec zásadný problém pri inštalácii a prevádzke. Aj keď sa pestovateľské systémy väčšinou delia podľa ich dôležitých súčasti ako napr.: s vodným alebo vzduchovým čerpadlom, akebo na pôdne a inertné, my vám ich predstavíme chronologicky, podľa toho ako boli uvádzané do praxe.

Pasívne systémy

Pasívne systémy. ,,Wick systems“ – tzv.: knôtové systémy, kde vôbec nefiguruje čerpadlo a fungujú na tzv.: vlásečnicovom efekte. To znamená že jedným koncom je knôt/šnúra ponorený do nádoby so živným roztokom, ktorý sa samovoľne nasáva na druhý koniec knôtu, ktorý ústi pri koreňovom obale. Vhodný je predovšetkým na pôdne substraty a pre veľmy pomaly rastúce zväčša izbové rastliny či dokonca stromy. Pôda si totiž vďaka knôtu udržiava stálu vlhkosť a spomínane typy rastlín možno v kľude nechať aj dva-tri týždne bez dozoru a akejkoľvek starostlivosti. Táto metóda nieje vhodná pre inertné substráty ( kokos, rockwool, keramzit, perlit).

Flood and Drain/Ebb and Flow

Flood and Drain/Ebb and Flow. Inak povedané Príliv a odliv. Substrát je zaplavovaný živným roztokom, ktorý je následne odvádzaný preč. Pôvodné verzie ( dnes už skoro nepouživané ) tohto systému fungovali len na základe gravitácie, kdežto dnes pestovatelia preferujú čerpadlá a časovače. V podstate ide o dve nádoby umiestnené nad sebou, spojené hadicou cez ktorú je prečerpávaný živný roztok z jednej nádoby do druhej, pričom dochádza k okysličovaniu, prečisteniu koreňovej sústavy a odstráneniu nahromadených plynov. V momente keď sa čerpadlo vypne dochádza k automatickému odtoku živ. Roztoku z hornej nádoby do spodnej a tým k ešte väčšiemu okysličeniu koreňovej zóny. Jednotlivé načasovanie zavlažovacích intervalov určujeme podľa druhu použitého substrátu a jeho schopnosti zadržiavať a zbavovať sa vody. Čiže čím skôr substrát vysychá, tým častejší interval zalievky zvolíme. Tento hydroponický systém je vhodný pre keramzit alebo rockwool. Všeobecne tento spôsob odporúčame skúsenejším pestovaťeľom.

Hydroponické systémy- NFT (Nutrient Film Technique)

Hydroponické systémy- NFT (Nutrient Film Technique). Na Slovensku tento systém poznáme pod názvom „metóda živnej vrstvy“. Živný roztok je tu privádzaný do pestovateľskej nádoby, kde na povrchu vytvára tenkú, pomaly tečúcu vrstvu. Jednou z hlavných výhod NFT je dokonalé okysličovanie dané tým, že sa živný roztok rovnomerne rozprestrie po celej ploche pestovateľskej nádoby a k reakcii medzi živným roztokom a vzduchom dochádza na celej ploche. Kyslík sa do roztoku dostáva prirodzeným spôsobom, podobne ako to funguje v riekach-tečením, keďže sklon pestovateľskej nádoby nastavujeme na 2-3%. Jedná sa o veľmi rozšírený systém po celom svete, avšak vhodný je na pestovanie rýchlo rastúcich plodin ako su šaláty a rôzne byliny. Čo sa týka okysličovania je NFT jednou z Top metód, ale má aj nevýhody čo sa týka nedostatočnej fyzickej opory rastlín. Hlavne plodiny s väčším koreňovým obalom potrebujú dodatočnú opornú sieť, čo nemusí stačiť pre rastliny a plodiny vyššie ako 40cm kôli neúmernému tlaku na koreň.

Drip Systems: Kvapková závlaha

   Zhruba v období, keď sa z NFT stala najpoužívanejšia metóda na produkciu menších a rýchlokvitnúcich plodin, sa pri pestovaní väčších a pomalšie kvitnúcich plodin/rastlín vo veľkokapacitných sklenníkoch začala používať iná technológia: kvapkové závlahové systémy(Drip systems). K rozvoju tejto techniky prispelo objavenie nového substrátu: rockwool. Ide v zásade o čadič ,ktorý sa pôsobením vysokého tepla premení na kamennú vlnu s vláknitou struktúrou. Z tej sa následne tvarujú pláty, rohože alebo kocky do ktorých už priamo sadíme semená alebo klony plodín/rastlín. Podložka so substrátom je mierne vyvýšená a na druhej strane sa nachádza žľab do ktorého odtekajú zvyšky živného roztoku. Pozdlž každej rohože je prívodna hadica z ktorej vychádzaju tenšie hadičky a tie zásobuju každú rastlinu osobitne a to postupným kvapkaním živného roztoku, z čoho pochádza aj názov tejto metódy. Frekvenciu kvapkania môžete ľubovoľne upravovať časovačom na čerpadle a to poďla konkrétnej fázy rastu, teploty, použitého substrátua ďalších faktorov. Tento spôsob pestovania odporúčame hlavne začiatočníkom v kombinácii s kokosom avšak je dôležité správne nastavit frekvenciu závlahy! Substrát či už rockwool alebo kokos nesmie ostať dlho vlhký ale ani suchý. Začínajúci pestovatelia vedia týmto spôsobom dosiahnúť lepšie výsledky ako v hline, avšak neskôr väčšinou prechádzajú na ďalšie-výkonnejšie metódy.

Aero-hydroponické pestovateľské systémy

 Aero-hydropónia je v podstate označenie pre všetký systémy, v ktorých cirkulácia vody zaisťuje kontakt so vzduchom, pri čom zároveň dochádza k dokonalému okysličovaniu roztoku. Ďalšou výhodou je dynamická cirkulácia celého živného roztoku, vďaka čomu sa z neho uvoľňujú prebytočné plyny. Môžete tak pestovať plodiny, ktoré rastú dlhé mesiace bez toho aby dochádzalo ku kumulovaniu toxických látok v koreňovej zóne. V Aerohydropónií sa používajú vzduchové alebo vodné čerpadlá, poprípade vortex. 

Vzduchové čerpadla

Systém vyzerá tak že: menšia nádoba s dierovaným dnom a naplnená keramzitom, ktorý slúži iba ako fyzická opora rastliny, sa vloží do väčšiej nádoby so živným roztokom. Úsporne vzduchové čerpadlo neustále privádza kyslík do živného roztoku prostredníctvom rozdvojenej hadičky, ktorá tlači okysličený roztok smerom hore k rastline a tam ju následne zalieva. Živný roztok potom presakuje ku koreňom a späť do nádoby s roztokom. Dochádza tu ku maximálnemu okysličeniu keďže voda sa okysličuje nielen pri kontakte so vzduchom z čerpadla ale aj spätným pretekaním cez keramzit. Výhodou je tiež možnosť pospájat viac nádob k sebe, napojit ich na jednú veľkú nádrž a pohodlne zalievať všetko naraz. Odporúčame na veľké rastliny.

Vodné čerpadla

Pre stavbu veľkých Aero-hydroponických systémov sa využívaju skôr vodné čerpadla, ktoré zaistia cirkuláciu vody v celom systéme. Odporúčame pre rozmery od 1x1m až 25x8m. Ďalším rozdielom oproti systémom so vzduchovým čerpadlom je ten že živný roztok je privádzaný priamo ku koreňom a to cez hadičku zakončenú tryskou, čím sa roztok hneď aj okysličuje a nadobúda ideálne skupenstvo. 

Vortex

Jedná sa v podstate o rotujúci rozprašovač so špeciálnymi drážkami. Voda je privádzana do kužeľu, ktorý otáčaním vytvára vodno-vzdušný vír(ang.: vortex) a ten doslova sprejuje korene. Dochádza tu k dokonalému okysličeniu koreňov avšak nevýhodou je vyššia nákupna cena a drahšia prevádzka. Ak aj napriek tomu budete uvažovať o tejto možnosti, zožente si na rotaciu motor s regulaciou otačok. 

Aeropónia

 Najdokonalejší spôsob ako dostať živiny priamo do rastlín. Živný roztok je pomocou ultrazvukovej membrány premenený na hmlu o veľkosti kvapiek menej ako 5 mikrónov, čo je veľkosť kedy živný roztok prechádza priamo do koreňov poprípade do listov(ak je systém využívaný ako zvlhčovačka). Popravde je až natoľko dokonalý v prenose živín, že ho to obmedzuje pri pestovaní plodín ktoré rastú nad úrovňou zeme, pretože vám až neúmerne rýchlo narastie a zbujnie koreňový systém avšak na úkor nadzemných častí rastiny. Preto sa využíva na pestovanie koreňových rastlín poprípade na zakoreňovanie klonov.

Vertikálne pestovanie

Po tom, ako sa hydroponické pestovanie rozšírilo po celom svete ako najvhodnejšie na komerčné využitie, začali sa postupne objavovať jeho rôzne inovácie a vylepšenia. Zásadné inovácie sa týkali nedostatku miesta, kedy sa záhradníci pokúšali prísť nato, ako využiť celý priestor pestovaťeľskej miestnosti alebo sklenníka. Nakoniec sa ujalo viacero možností… Dá sa využiť konštrukcia tvaru písmena A s rozprašovačmi vtavanými v ráme konstrukcie a rastlinami rastúcimi po oboch stranách. Tento typ sa hojne využíva na pestovanie šalátov. Konštrukciu možno postaviť aj naopak a to do trvaru písmena V, čo je ideálny spôsob keď používate technológiu NFT. Len namiesto jednej plochy sú tieto kanáliky upevnené na konstrukcii v radách nad sebou. Rám v tvare V zabezpečuje že rastliny si navzájom nerobia tieň. Je zrejmé že tieto systémy sú vhodne pre kultiváciu malých rastlín, pretože veľké by si aj napriek tomu robili tieň. Existuje ešte jeden typ vertikálneho hydra s názvom Koloseum o rozmeroch 2,25 x 1,8metra a vojde doňho až 300 rastlín ! Ten vyzerá ako veľký vertikálny valec v ktorom su z vnútornej strany nasadené rastliny a ten sa pomaly otáča okolo štyroch 600w výbojok zavesených zvysle. Tento systém ale nemôžeme odprúčiť začiatočníkom a to nielen kôli veľkým počiatočným nákladom ale hlavne kôli kontrole rastu rastlín a potrebe dodatočnej miestnosti pre matky a klony. Viacero pestovateľov sa rozhodlo po prvej skúsenosti vrátiť k predchádzajúcim systémom.

DWC : Pestovanie na vode

 Deep Water Cultivation( doslova pestovanie v hlbokej vode ) je názov pre klasický systém používaný v botanických laboratóriach. Naschvál sme si ho nechali na koniec, pretože ním uzavrieme túto tému – pamätáte na plávajúce záhrady ktoré sme spomínali v úvode pri histórii hydroponie ? Tak toto je ich modernejšia verzia avšak metóda je v podstate stále ta istá. Predstavte si nádobu, obvykle 5-10 litrov objemnú ktorej na dno položíte okysličovací kameň ( používaný v akváriach ) spojený s malým vzduchovým čerpadlom. Nádobu potom naplníte živným roztokom a na hladinu umiestnite polystyrénovu dosku v ktorej je otvor na dierovaný kvetináč s rastinou. Tomuto typu systému skoro nieje čo vytknúť, okrem toho že keď sa vám pokazí vzduchové čerpadlo, rastliny uhynú za 24 až 30 hodín od vzniku poruchy. Takže sa oplatí mať poruke vždy jedno náhradné aj keď treba dodať že vzduchové čerpadla sú vo všeobecnosti dosť spoľahlivé. Odporúčame na pestovanie väčších rastín- jedna rastlina na jedno vedro. 

Takže aký systém je pre vás najvhodnejší ? 

 Na túto otázku samozrejme neexistuje jednoznačná odpoveď. Budete sa rozhodovať podľa veľkosti pestovateľskej miestnosti, podľa účelu pestovania, podľa druhu rastlín atď. Chcete pestovať materskú rastlinu ? Chcete pestovať jednu alebo viacero rôzných odrôd ? Chcete výsledne produkty konzumovať alebo ich pestovať na okrasu, alebo oboje ? Chcete vyrábať klony/rezy, alebo chcete aby vam rastliny dozreli ? Vo všeobecnosti platí že čím lepší systém máte, tým rastliny rýchlejšie porastú a tým pádom sa musíte mať na pozore. Jedným z najdôležitejších hľadísk pri výbere vhodného systému je požadovaná veľkosť koreňovej zóny a teda aj veľkosť pestovacej nádoby. Pretože jeden z hlavných rozdielov medzi pestovaním v pôde a vo vode je práve objem priestoru pre rast koreňov. Napríklad také paradajky, potrebujú k dosiahnutiu rovnakého výnosu v pôde desaťnásobne viac priestoru ako pri pestovaní vo vode ( cca 200kg zeminy vs. 20 litrov vody ). Niekoľko štúdií preukázalo, že šírka nádoby nieje tak podstatná pre koreň ako hĺbka. Takže by ste sa mali uistiť či je pestovateľská nádoba dostatočne hlboká pre vami pestovanú rastlinu. Detailné informácie o tom aký systém zvoliť v takých či onakých podmienkach, nájdete v ďalších kapitolách tohto blogu a taktiež si čo to povieme o inertných subrátoch.

Takže tešíme sa na Vás aj nabudúce… Príjemné pestovanie, Vám praje tým Biogrowshop ????