Úvod do hydropónie a krátka história

Websterov výkladový slovník ponúka stručnú a výstižnú definíciu hydropónie ako “Spôsob pestovania rastlín bez využitia pôdy vo vode, ktorá obsahuje rozpustné živiny.”

Vďaka hydropónií môžete pri dodržaní správnych postupov vypestovať chutnejšie a kvalitnejšie ovocie, zeleninu a bylinky ako pri tradičnom pestovaní v pôde. V následujúcich článkoch Vás týmito postupmi zoznámime. Základné princípy hydropónie sú jednoduché: živný roztok vyžaduje stálu teplotu a zaistený prísun kyslíka a musí rastlinám dodávať živiny, ktoré potrebujú. Najdôležitejšie je práve okysličovanie! Voda musí mať neustály prísun kyslíka. To sú v podstate najzásadnejšie princípy hydropónie.

Hydropónia je spojenie dvoch gréckych slov: “Hydro” – voda , “Ponos” – práca, čo sa dá najlepšie preložiť ako “voda pracuje” a pod.

Nieje to ale výraz pre jeden technický postup, ale skôr súbor rôznych techník, ktoré si ďalej rozoberieme.
Základné rozdelenie hydropónie je na otvorené a uzatvorené systémy. Väčšina komerčných subjektov využíva masovo otvorené systémy, pri ktorých uniká do pôdy po každej zálievke 25-30% vody a živín, preto je aj škodlivý k životnému prostrediu, kedže sa pri tom v pôde usádzajú soli. Druhým spôsobom je systém uzavretý. Hlavný rozdiel oproti otvorenému je ten, že živný roztok cirkuluje z nádrže k rastlinám a späť do nádrže. Vďaka tomu rasltiny využijú všetkú vodu a tak je tento spôsob efektívnejší a ekologickejší. Tieto systémy možno ľahko adaptovať na pestovacie priestory rôznych rozmerov, preto sa stávajú čím ďalej, tým viac obľúbenými. Vaše rastliny budú naviac chutnejšie a dosiahnete vyšší výnos ako z pôdy. Rovnaké výsledky viete pri hydropónií dosiahnuť prakticky s každou plodinou.
Ide už len o to, vybrať si ten najvhodnejší systém pre typ plodiny, byliny ktoré chcete pestovať. 

Aj keď prvé doložené pestovanie rastlín a plodín v domácnosti je datované už 2000. rokov p.n.l. v Egypte, nejedná sa priamo o hydropóniu ale aj tak to musím spomenúť, pretože prvý krát v dejinách človek vyryl zo zeme rastlinu, vložil ju do kvetináča a doniesol si ju domov. Tým sa to začalo a už okolo roku 1000. n.l. existujú záznamy o plávajúcich záhradách v Južnej a Strednej Amerike a aj v Číne kde to okolo roku 1275. opísal vo svojom cestopise Marco Polo. Aj cez sľubné začiatky nastal stredovek a ďalších 800. rokov tento efektívny spôsob pestovania upadol do zabudnutia. Cez rôzne pokusy sa vo väčšom množstve začala využívať až v polovici 20st. a to na nasýtenie vojakov v Tichomorí, kde často na ostrovoch nebola žiadna využiteľná pôda.

Naštastie od vtedy vývoj značne postúpil a okrem komerčného využitia pri veľkopestovaní ovocia, zeleniny a bylín, sa čoraz väčšej obľube teší aj v domácnostiach, či už ako ozdoba interiérov, ktorá zároveň čistí vzduch aj skrášľuje okolie alebo na účely pestovania si plodín a bylín na domáce použitie.

V následujúcom článku si povieme niečo o výhodách hydroponického pestovania, zároveň týmto by sme chceli spustiť sériu ďaľších blogov s veľmi užitočnými informáciami pre Vás, ľudí ktorých to baví.

Team Biogrowshop