Ako dosiahnuť „vnútorné šťastie“ – (Liečebné využitie konopy)

 

Výskum pôsobenia konopy na ľudský organizmus je vo svete zatiaľ len v začiatkoch, avšak už v dnešnej dobe je viac než zrejmé, z doterajších vedeckých a odborných „experimentov“,  že konopa dokáže pôsobiť blahodarne na človeka a jeho organizmus ako všeliek.

Z pohľadu vedy

            Jedným z takýchto prvých pozitívnych výskumov sa ukázal už v 50-tych rokoch 20. storočia, v rámci štúdia antibiotických princípov, kde fundovaní vedci a odborníci z Lekárskej fakulty v Olomouci zistili, že práve konopa ma mnohé vynikajúce antibiotické účinky na ľudský organizmus. Dnes, v týchto časoch nášho 21. storočia, vychádza dokonca každým jedným týždňom vo svete čoraz viac a viac takýchto perspektívnych a pozitívnych výskumov. Tieto výskumy, ktoré sa postupne budujú a zverejňujú, vyplývajú aj práve napríklad z prostredia amerického Národného inštitútu zdravia (NIH), kde kvalifikovaní odborníci tvrdia, že čoskoro sa bude môcť pomaly každá jedna choroba liečiť aj prostredníctvom konopy. Podľa odborníkov z NIH vraj neexistuje iná rastlina, ktorá by takto pozitívne pôsobila na civilizačné choroby človeka, ako je práve rastlina konope. Konkrétne ide o všestranné a všeobsiahle účinky na ľudský organizmus a jej mnohé rôzne aplikácie prospešných schopností a vlastností, ktoré v sebe táto rastlina obsahuje.
            V tomto článku sa v krátkosti pozrieme na relatívne novo-objavenú, ako môžeme povedať „revolučnú“ látku – anandamid – ktorú práve konopa v jej vlastnostiach ukrýva. V 80. rokoch vedci objavili v ľudskom tele kanabinoidné receptory v mozgu a v roku 1992 bola izolovaná a identifikovaná táto látka, ktorú si zároveň vytvára aj telo samo a viaže sa na kanabinoidné receptory. Vedci neskôr zistili, že kanabinoidné receptory sú všeobecne jedny z najrozšírenejších receptorov v ľudskom tele. Veľkým problémom a súčasnou „prekážkou“ či lepšie povedané „výzvou“ pre dnešných vedcov, lekárov a odborníkov je to, že doteraz úplne priamo nevieme, aké by mala mať „dokonalá konopa“ presné zloženie. Táto otázka aj naďalej ostáva megalománskym predmetom súčasného výskumu tejto „zázračnej“ rastliny.


Anandamid

Revolučné zistenie na poli liečením konopu nastalo práve vtedy, keď vedci objavili takzvaný anandamid, čo v preklade znamená „vnútorné šťastie“. Je to endokanabioidná látka. Anandamid a podobné endogénne látky si totiž telo nevytvára neustále, ale len podľa potreby. Práve to znamenalo veľký podnet pre lekárov a vedcov, keďže ľudské telo počas choroby môže mať tvorbu týchto látok v nerovnováhe. Ľudské telo v priebehu ochorenia môže mať oslabenú produkciu týchto pozitívnych (endogénnych) látok a práve konopa je prirodzenou alternatívou obsahujúcou tieto látky na opätovnú harmonizáciu. Organizmus človeka napríklad prirodzene vyrába v tele túto látku (anandamid); samozrejme ak je však telo predovšetkým zdravé.  

(vzorec: Anandamid)

Keď je telo človeka unavené napríklad po športe alebo ťažšej pracovnej činnosti, dostáva sa vnútorný systém človeka do akéhosi stavu „stresu“. Potom, ak je telo človeka vo svojej harmónii, nastupuje príjemný pocit únavy, ktorý nám sprostredkováva práve táto endogénna látka. Po vykonaní náročnejšej telesnej činnosti telo začína produkovať túto látku vo väčšej miere, než ako zvyčajne za bežných okolností – v normálnom stave pokoja. Pokiaľ je organizmus v poriadku a harmónii je jej produkcia dostatočná. Ak je však táto látka v tele slabo alebo neprimerane obsiahnutá, človek pociťuje po športe alebo náročnejšej telesnej činnosti najmä únavu, bez patričného pocitu uvoľnenia. Anandamid túto nerovnováhu v tele človeka blahodárne vyvažuje, reguluje ňou chod organizmu a napomáha človeku dostať sa k opisovanému pocitu „vnútorného šťastia“ a telesného uvoľnenia. Z toho vyplýva, že cieleným dopĺňaním tejto látky, by mohol organizmus človeka patrične a o to úspešnejšie regenerovať svoje sily fyzického tela, napríklad aj počas ochorenia alebo zdravotnej disharmónie.

Čo z toho plynie?

Vrámci tohto vedeckého zistenia, môžeme nazerať na tieto revolučné lekárske výskumy, ako na prirodzenú a perspektívnu budúcnosť liečenia sa prostredníctvom konopy či využívania jej prospešných liečivých, regeneratívnych a blahodárnych schopoností a vlastností. Je to len malý záber z mnohých priaznivých účinkov tejto rastliny na človeka,  jeho telesnú schránku a celkovo správne fungovanie ľudského organizmu. Aj práve preto sú konopa a jej liečivé schopnosti vhodným impluzom a prostriedkom k harmonizácii človeka nielen pri fyzickej aktivite či ďalších produktívnych a náročnejších fyzických i nefyzických činnostiach. Je to len nejeden malý príklad pozitívneho pôsobenia jednej z mnohých vlastností konopy, konkrétne jej endogénnej látky – anandamidu – a viacerých, zatiaľ možno neobjavených „revolučných“ látok pre organizmus človeka. Nechajme sa teda do budúcna prekvapiť čo svetová vedecká a lekárska obec ešte prinesie v rámci napredujúceho výskumu liečebného využitia konopy. Dovtedy sa môžeme určite už teraz spoločne tešiť na nové pozitívne správy a informácie z oblasti tejto „alternatívnej“ medicíny.

Zdroj: Denník N